YOGA NIDRA


PROWADZĄCA

KAJA KOCHAŃSKA

Zajęcia medytacji, oparte o techniki filozofii jogi i tantry.

Yoga Nidra – praktyka świadomego śnienia, czyli całkowitego odpoczynku z obudzonym i przytomnym umysłem.
Umysł podczas praktyki znajduje się w stanie hypnagogicznym a więc pomiędzy przytomnością a śnieniem.
W tym stanie umysł jest niezwykle podatny i otwarty poruszając się pomiędzy świadomością a podświadomością.
Ten proces relaksacji zachodzi na trzech nierozerwalnych poziomach, ciała, umysłu, Ducha, gdzie doświadczamy puszczenia najgłębszych napięć z tych poziomów istnienia.
Doświadczenie rozluźnienia jest trwałe i głębokie.
Po praktyce doświadczamy bardziej rozluźnionego ciała, spokojniejszego i bardziej klarownego umysłu oraz podwyższonego poziomu energii.
Praktyka Jogi Nidry to praktyka tantryczna, poszerzająca i podnosząca stan świadomości.
To ścieżka obudzonego Serca, które dąży do wewnętrznej przemiany.
W moim przekonaniu, potężna w swej prostocie i działaniu, przynosząca niespodziewane efekty polepszenia jakości życia na jego wielu poziomach.
Powiedziałam, że to droga środka, utrzymania równowagi między eterycznym a materialnym.
Zapraszam do doświadczenia. Kaja

Zajęcia otwarte, dla osób pełnoletnich.

GRUPY DOCELOWE

Dorośli

GODZINY ZAJĘĆ

Wtorek godz. 20:00 – 21:00

CO JEST POTRZEBNE?

Zajęcia w wygodnym, nieograniczającym ruchów stroju, na boso. Długi rękaw i skarpetki potrzebne na zakończenie zajęć.