PRAKTYCZNE INFORMACJE

 • przyjmujemy płatności gotówką lub kartą płatniczą
 • w ramach zajęć jogi honorujemy karty MULTISPORT PLUS, Ok System i FitProfit
 • na terenie STUDIA znajduje się przewijak – w toalecie od strony kawiarni
 • korzystanie z przestrzeni „na łące” i placu zabaw, w trakcie pobytu na kawiarnia big bang CAFE jest bezpłatne, są one przeznaczone dla dzieci do około 4/5 roku życia
 • na terenie STUDIA prosimy o zmianę butów lub chodzenie w ciepłych skarpetkach, możliwe jest każde obuwie – również wizytowe
 • warsztaty weekendowe znajdują się w zakładce aktualności

REGULAMIN

PRZEBYWANIA NA TERENIE
BIG BANG STUDIA I BIG BANG CAFE

 • podczas przebywania na terenie big bang STUDIO dzieci pozostają pod opieką osoby dorosłej – rodzica/opiekuna, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich zdrowie i bezpieczeństwo
 • na terenie STUDIA prosimy o zmianę butów – na inne dowolne,
  lub „hasanie” w skarpetkach, aby czysta i zadbana przestrzeń STUDIA służyła wszystkim gościom jak najdłużej
 • na terenie „placu zabaw”, „na łące”, w salach „tu i teraz” i „okno na świat” nie wnosimy napojów i jedzenia, nie jemy w nich i nie pijemy
 • prosimy o sprzątanie po sobie przestrzeni, w której się bawicie, spędzacie czas – sprzątanie, segregowanie zabawek, odkładanie książek na miejsce
 • za rzeczy zniszczone przez dzieci odpowiadają rodzice, opiekunowie
 • na terenie big bang CAFE jemy wyłącznie produkty zakupione w kawiarni. Wszelkie odstępstwa należy uzgodnić wcześniej z obsługą big bang STUDIO.
 • wejście na teren big bang STUDIO lub dokonanie opłaty za zajęcia jest równoznaczne ze zgodą na fotografowanie i filmowanie uczestników zajęć oraz bezpłatne wykorzystanie wizerunku dla wyłącznych celów promocyjnych big bang STUDIO. Osoby nie wyrażające na to zgody proszone są o zgłoszenie tego faktu obsłudze bezpośrednio po wejściu na teren STUDIA
 • za zagubione rzeczy na terenie STUDIO nie ponosi odpowiedzialności, jednak wszystko co zostanie znalezione jest przechowywane przez 3 następne miesiące w „bocianim gnieździe” na terenie big bang STUDIO
 • regulamin jest podany do wiadomości Klientów STUDIA na stronie internetowej www.bigbangstudio.pl oraz na terenie STUDIA