WARSZTATY RZEŹBIARSKIE


PROWADZĄCA

Dorota Rałowiec-Woźniak

Zajęcia stanowią przestrzeń do eksperymentowania, swobodnej twórczości, ćwiczenia motoryki małej oraz do nadawania myślom, marzeniom konkretnej postaci a także do wyrażania swoich wrażeń i uczuć.
Podczas zajęć poznajemy różne środki i techniki plastyczne dzięki którym będziemy mogli tworzyć rzeźby i płaskorzeźby.
Nie zabraknie zajęć z wykorzystaniem gliny, gipsu i papier marche.

Warsztat w październiku ma charakter otwarty, od listopada tworzymy zamkniętą grupę.


GRUPY DOCELOWE

Dzieci 5-7 lat

Dzieci od 8 lat

Młodzież

Dorośli

GODZINY ZAJĘĆ

Czwartek godz. 17:00 – 17:55

Czwartek godz. 18:00 – 20:00

CO JEST POTRZEBNE?

Strój, który może się poplamić/ubrudzić, otwartą głowę i dobry humor!