TRENING KREATYWNOŚCI


PROWADZĄCA

KASIA REWICZ

Zajęcia twórcze możemy porównać do treningu myślenia. Celem warsztatów jest zachęcenie uczestników do przyjmowania postawy twórczej, otwartej, aktywnej. Uczestnicy poszerzają samoświadomość, nabierają pewności siebie oraz są chętni do podejmowania działania. Udział w zajęciach ma służyć rozwijaniu pozytywnej samooceny, pokonywaniu barier, przełamywaniu schematów myślenia oraz stymulowaniu życiowej zaradności.

Podczas warsztatów wykonujemy zadania, które umożliwiają m.in.
ćwiczenie myślenia dywergencyjnego: płynności, oryginalności i giętkości myślenia; myślenie pytajne, asocjacyjne, transformacyjne, elaborację, ekspresję słowną oraz plastyczną. Uczestnicy po przez zabawę odkrywają tajniki twórczości.

GRUPY DOCELOWE

Młodzież w wieku 12-14 lat

Młodzież w wieku od 15 lat

GODZINY ZAJĘĆ

Środa godz. 17:00 – 18:15

Środa godz. 18:30 – 20:00

CO JEST POTRZEBNE?

Otwarta głowa i dobry humor!