SOCATOTS – ZAJĘCIA PIŁKARSKIE


Zajęcia piłkarskie dla dzieci w tej grupie wiekowej bazują na zdolnościach kontrolowania piłki i koordynacji nabytych w trakcie zajęć w pierwszej i drugiej grupie wiekowej. Dzieci nauczą się wykonywać trudniejsze polecenia, będą uczone wyrabiania sobie dobrych nawyków, np. trzymania głowy w górze podczas pracy z piłką.

Piłka nożna dla dzieci w tym wieku to przede wszystkim proste ćwiczenia polegające na kontrolowaniu futbolówki w powietrzu. Dzieci będą takżęe zachęcane do rozwijania zdolności żonglowania. Pracować będą nadal z rodzicami lub opiekunami, jednak będą też miały możliwość współpracy w małych grupach z rówieśnikami w ramach zajęć ruchowych dla dzieci.


GRUPY DOCELOWE

Dzieci 3-4 lata

GODZINY ZAJĘĆ

Poniedziałek godz. 17:30 – 18:20

CO JEST POTRZEBNE?


CENNIK I ZAPISY BEZPOŚREDNIO NA STRONIE

www.socatots.pl