KRAINA MUZYKI


PROWADZĄCA

ELA DEMRYCH

Zajęcia muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem ogólnopolskiego programu muzycznego, który ma na celu umuzykalnienie dzieci w wieku przedszkolnym, zrytmizowane ich oraz przygotowanie ich do dalszej edukacji muzycznej a także ogólnej poprzez muzykę. Podczas zajęć wykorzystywany jest śpiew, słuchanie i naśladowanie, ekspresję ruchowa, grę na instrumentach, prace manualne. Metody czynne, słowne, oglądowe i aktywizujące oparte przede wszystkim na zabawach stworzonych przez autorkę programu P. Karolinę Szczerbakowską- Biniszewską oraz trenera prowadzącego zajęcia, a także, np.:
Metoda Carla Orffa,
Klanza,
Gimnastyka Twórcza Rudolfa Labana,
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne CMC (Children Massaging Children ) = 4xD (Dzieci dzieciom Dar Dotyku) Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki według Batii Strauss


GRUPY DOCELOWE

Dzieci 3-4 lata

GODZINY ZAJĘĆ

Czwartek godz. 17:50 – 18:30

CO JEST POTRZEBNE?

Warsztaty skierowane do dzieci, które wykazują zainteresowania lub predyspozycje muzyczne.