DoMi – UMUZYKALNIENIE MALUSZKA


PROWADZĄCA

DOMINIKA DUDEK

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 0-3 i ich opiekunów (jeden lub dwóch opiekunów na dziecko). W czasie zajęć proponowane są śpiewanki, rytmiczanki i improwizacje wokalne, które – w miarę indywidualnych predyspozycji – zachęcą dziecko do aktywnego muzykowania – mruczenia, śpiewania, powtarzania rytmów. Dorośli obecni na zajęciach także uczestniczą w zajęciach, śpiewając i rytmizując razem z prowadzącą. Na zajęciach używane są oryginalne rekwizyty i instrumenty dla dzieci.


GRUPY DOCELOWE

Dzieci do 3 lat z rodzicem

GODZINY ZAJĘĆ

Środa godz. 17:00 – 17:40

CO JEST POTRZEBNE?

Wygodne ubranie, gotowość do wspólnego muzykowania!