DoMi – RYTMIKA Z ELEMENTAMI MUZYKOTERAPII


PROWADZĄCA

DOMINIKA DUDEK

Zajęcia rytmiczno – muzykoterapeutyczne dla dzieci w wieku 3-5. Zajęcia mają pewne cechy wspólne z „tradycyjnie” prowadzoną rytmiką – dzieci uczą się piosenek, proponowane są zabawy ruchowe, wspólna gra na instrumentach, jednak w miarę poznania potrzeb dzieci z danej grupy, wprowadzane są zabawy muzyczne mające określony cel terapeutyczny – kształcące kompetencje społeczne (poprawa komunikacji, komunikacja w grupie, aktywne uczestnictwo jak i słuchanie innych), moderujące emocje (wyładowania napięć emocjonalnych, nauka relaksacji, ćwiczenie koncentracji), ćwiczące motorykę dużą i małą (koordynacja wzrokowo – ruchowa, orientacja w przestrzeni, poprawa motoryki ręki), a także elementy logorytmiki (ćwiczenie dykcji, poprawa sposobu oddychania).


GRUPY DOCELOWE

Dzieci 3-5 lat

GODZINY ZAJĘĆ

Środa godz. 18:00 – 18:45

TYGODNIE NIEPARZYSTE ROKU

CO JEST POTRZEBNE?

Wygodne ubranie i uśmiech na twarzy 🙂